Aktualności

 

Szkoła, staż i co dalej?

Wrzesień 2017 roku to w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz czas podsumowania działań w ramach wakacyjnej edycji projektu „Krok w zawodową przyszłość”.

Podsumowanie działań jest związane z podaniem do Instytucji Zarządzającej stopnia realizacji wskaźników, rozliczenia zakończonych zadań oraz z umieszczeniem w szkolnych pracowniach zawodowych zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu. W okresie wakacji odbyły się 892 godziny szkoleń, w których wzięło udział 114 uczestników, w tym 49 maturzystów. Zakupiono również sprzęt do pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta. Przyznano 60 stypendiów stażowych. Podpisano umowę na staż z 25 pracodawcami.

Jednak dla realizujących projekt: dyrekcji, kadry zarządzającej, kadry szkoleniowej i dla obsługi projektu ważne jest coś jeszcze. Otóż zadajemy sobie pytanie: co o kursach, szkoleniach i stażach sądzą uczestnicy projektu, czyli nasi uczniowie.

Dawid - absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych, który odbył staż i wziął udział w kursach mówi: „Projekty, jakie realizuje nasza szkoła są jak najbardziej udane! Jestem bardzo zadowolony, bo dzięki odbytemu stażowi w Hotelu Europa w Lublinie, teraz jako student kontynuuję współpracę z tym hotelem. Daje mi to możliwości dorobienia sobie pieniędzy, jak również dalszej nauki w zawodzie, czyli uzyskania doświadczenia zawodowego. Podczas stażu nauczyłem się bardzo dużo. Spotkałem wspaniałych ludzi w pracy oraz zwiedziłem miasto wraz z moimi przyjaciółmi. Dzięki projektowi, mogłem również wziąć udział w bardzo ciekawych kursach baristy i barmana. To dzięki nim mam nowe możliwości podjęcia pracy w trochę innym charakterze. Uważam, że każda szkoła powinna brać udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ to otwiera wiele nowych możliwości dla uczniów i przyszłych pracowników. Jestem bardzo wdzięczny szkole za możliwość wzięcia udziału w kursie jak i stażu”.

Magdalena - absolwentka hotelarstwa twierdzi, że zaskoczyła ją propozycja pracy w pięciogwiazdkowym hotelu w Lublinie. Propozycję tę otrzymała po zakończeniu naszego stażu. –„Tylko ze względu na to, że rozpoczynam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie muszę odmówić i niestety nie mogę pracować w Lublinie. Ale dzięki stażowi już mam doświadczenie w pracy, mogłam poszerzyć swoje umiejętności, a także zobaczyć jak w rzeczywistość wygląda praca w hotelu. Panowała tam bardzo miła atmosfera. Wymagali od nas rzetelnej pracy, zorganizowania, punktualność i nienagannego zachowania. Dużo się tam nauczyłam i wiem że pomoże mi to przyszłej pracy. Oczywiście zdobyłam też nowe umiejętności uzyskane na kursach: barmańskim, baristy i obsługi kelnerskiej. Słyszałam, że moja koleżanka z klasy - Ilona od października rozpoczyna pracę w jednym z hoteli w Lublinie. Była tam na stażu i teraz będzie tam pracowała”.

Nasi logistycy również znaleźli zatrudnienie zarówno w firmach, w których odbyli staż jak i innych przedsiębiorstwach. Tak właśnie pracę otrzymał Sylwek, który pracuje w firmie, w której był na stażu. Ponadto uczeń uzyskał uprawnienia na wózek widłowy, podobnie jak jego koledzy i koleżanki z technikum.

Dominika mówi: „Ukończyłam technikum logistyczne i obecnie pracuję w Lublinie. A zaczęło się od złożenia CV w kilku lubelskich firmach. Później była rozmowa kwalifikacyjna, na której dowiedziałam się, że spośród innych kandydatów wyróżniało mnie to, że zdałam bardzo dobrze egzamin zawodowy i mam dodatkowe kwalifikacje (kurs kasy fiskalnej, transport i spedycja) oraz odbyłam już staż zawodowy krajowy (Trans-Pal Mrówka Janów Lubelski) i zagraniczny w Grecji. Dzięki temu, że wzięłam udział w projekcie moje CV było obszerniejsze i miałam większe szanse na pracę. Cieszę się, że wybrałam właśnie tę szkołę”.

Mamy nadzieję, że kolejne grupy stażystów (120 osób) będą również dzieliły się z nami takimi pozytywnymi opiniami. Dzięki tym słowom wypowiedzianym przez uczestników projektu stwierdzamy, że warto podejmować wysiłek związany zarówno z napisaniem wniosku jak i realizacją projektu. Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji, jak też samo pisanie wniosku nie jest prostym zadaniem. Trwa to czasami nawet kilkanaście miesięcy, o czym zapewne wiedzą wszystkie jednostki samodzielnie pozyskujące środki z Unii Europejskiej. Jednak stwierdzamy, że było warto!

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

 

Data zamieszczenia: 29-09-2017

 

Data zamieszczenia: 22-09-2017

 

Data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 29-09-2017

 

Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
gwarancją dobrego startu w zawodową przyszłość

Letnia przerwa wakacyjna to dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim czas zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dzieje się to za sprawą realizowanego przez szkołę projektu „Krok w zawodową przyszłość”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Dzięki staraniom zespołu projektowego wsparciem zostali objęci zarówno uczniowie jak i absolwenci technikum zawodowego. Było to dla nas szczególnie ważne, aby młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy byli już na starcie wyposażeni w doświadczenie zawodowe. Stąd właśnie od 1 lipca 2017 roku 60 uczniów realizuje staże wakacyjne.

Staże są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach rzeczywistej pracy w danej branży jak też doskonałą lekcją praktycznej nauki zawodu. Cieszymy się, że tak liczne grono pracodawców wyraziło chęć współpracy z naszą szkołą.

Niezmiernie miło było nam odwiedzać firmy, w których pracodawcy bardzo dobrze wypowiadali się na temat kompetencji zawodowych, umiejętności oraz zaangażowania naszych uczniów. Niejednokrotnie słyszeliśmy opinię, że nasi uczniowie są jednymi z najlepszych stażystów. Tak dla przykładu usłyszeliśmy o naszych hotelarzach odbywających staż w Hotelu Alter *****w Lublinie. Równie pozytywne opinie zbieramy od opiekunów naszych geodetów, logistyków, gastronomów i leśników.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że dzięki swoim umiejętnościom zawodowym, zdyscyplinowaniu i sumienności są w stanie wiele osiągnąć i mogą pozytywnie wyróżnić się spośród swoich kolegów i koleżanek z innych, nawet renomowanych szkół. A dla nas jest to kolejny przykład na to, że w naszej szkole mamy wspaniałą i ambitną młodzież, z której możemy być dumni.

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

 

W związku z zakończeniem udziału uczniów w stażach prosimy o dotarczanie do biura projektu dokumentów potwierdzających udział w stażu tj. Karta czasu odbywania stażu, Certyfikat odbycia stażu oraz Wniosek o przyznanie stypendium stazowego.

Dodatkowo uczniowie mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na staż na podstawie wypełnionego Oświadczenia do celów zwrotu kosztów przejazdu oraz Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż. Zasady zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże realizowane w ramach projektu "Krok w zawodową przyszłość" oraz w dokumencie Zasady wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na staż.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla 30 uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Wykaz miejsc odbywania stażu
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zapewnienie usług cateringowych świadczonych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zespół Szkół w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 14 części

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

Chcesz mieć dobrą pracę i pozwolić sobie na fantazje?

Chcesz być wziętym pracownikiem?

Ten projekt jest dla Ciebie !!!

• Zajęcia specjalistyczne
• Staże zawodowe

Gdzie?

W Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Kto?

Uczniowie Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa

Zapisz się na zajęcia teraz – później poradzisz sobie sam! Już trwa rekrutacja do projektu:

„Krok w zawodową przyszłość”

Formularze zgłoszeniowe składamy do sekretariatu
od 24 kwietnia 2017 roku

 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz