Aktualności

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla 30 uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Wykaz miejsc odbywania stażu
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zapewnienie usług cateringowych świadczonych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zespół Szkół w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 14 części

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

Chcesz mieć dobrą pracę i pozwolić sobie na fantazje?

Chcesz być wziętym pracownikiem?

Ten projekt jest dla Ciebie !!!

• Zajęcia specjalistyczne
• Staże zawodowe

Gdzie?

W Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Kto?

Uczniowie Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa

Zapisz się na zajęcia teraz – później poradzisz sobie sam! Już trwa rekrutacja do projektu:

„Krok w zawodową przyszłość”

Formularze zgłoszeniowe składamy do sekretariatu
od 24 kwietnia 2017 roku

 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz