O projekcie

 

Projekt „Krok w zawodową przyszłość” rozpocznie się w 1 czerwca 2017 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2019 roku.

Cel główny projektu : Zwiększone szanse edukacyjne i kompetencje zawodowe u 350 U (226K i 124M) oraz 14 N (10K i 4M) TZ im. Wincentego Witosa w ZS w Janowie Lub. do 31.12.2019 r.

Grupę docelową stanowi 350 uczniów (226K i 124M) i 14 nauczycieli Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.

W ramach projektu realizowanych będzie wiele działań, które usprawnią i podniosą atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych służących rozwojowi kompetencji i kwalifikacji zawodowych jako przyszłych absolwentów.

Projekt zakłada realizację następujących zajęć specjalistycznych:

 • barista
 • sporządzanie potraw kuchni śródziemnomorskiej
 • carving
 • barmański
 • barmański flair
 • pilarz
 • obsługa kasy fiskalnej
 • brakarski
 • animator czasu wolnego
 • usługi cateringowe
 • dekorowanie stołów
 • obsługa kelnerska
 • dekoracje cukiernicze
 • sushimaster
 • florysta
 • praca na wysokościach
 • kadry i płace
 • spedycja i transport
 • obsługi geodezyjnych programów graficznych
 • kurs wychowawcy placówek wypoczynku
 • obsługi wózka widłowego

 

Kolejny raz w naszej szkole zorganizowane zostaną staże zawodowe wśród uczniów. 180 uczniów Technikum Zawodowego im. W. Witosa będzie miało możliwość odbycia stażu w różnych firmach na terenie Janowa Lubelskiego jak również całego województwa lubelskiego. Każdy uczeń otrzyma za staż wynagrodzenie oraz nabędzie doświadczenie tak ważne w przyszłości.

Projekt obejmie swoim działanie 14 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy poszerzą kwalifikacje i kompetencje przez udział w różnych kursach, stażach u pracodawców oraz studiach podyplomowych.

Szczególnie ważne będzie doposażenie pracowni logistycznej, hotelarskiej, obsługi konsumenta, technologii gastronomicznej leśnej oraz geodezyjnej w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Działanie12.4 Kształcenie zawodowe. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 955 606,03 zł.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz