Staże

 
  1. Ramowy Program Stażu - Technik Geodeta
  2. Ramowy Program Stażu - Technik Leśnik
  3. Ramowy Program Stażu - Technik Logistyk
  4. Ramowy Program Stażu - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  5. Oświadczenie do celów zwrotu kosztów przejazdu
  6. Zasady wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na staż
  7. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże realizowane w ramach projektu "Krok w zawodową przyszłość"
  8. Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz